SPOR MASÖRÜ

SPOR MASÖRÜ
Spor alanında çalışan masörlerin ilgili spor branşının özelliklerini iyi bilmesi gerekir. Hatta geçmişte aktif sporcu olmaları avantajlıdır. Sporcu masör iletişiminin nitelikli olması özellikle ısınma masajının psikosomatik etkisini artırır. Masör sporcunun bir karşılaşma öncesinde neler hissettiğini anlayabilmen ve masajın olumlu etkisini ön plana çıkarabilmelidir.
Takım masörlüğün de, masörün kişilik özelliklerinin mesleki özelliklerinden daha ön planda olduğu bir gerçektir. Ülkemizde kulüplerin kurumlaşma yetersizlikleri ve ekonomik nedenler masörleri kendi meslekleri dışındaki işleri yapmaya yöneltmektedir. Masörler, sağlık elemanı olarak, sosyal hizmet uzmanı ya da malzemeci olarak hizmet vermeyle yüz yüzedir. Hekim, fizyoterapist, eczacı, diyetisyen, psikolog ve hemşire olması beklenen masörün işi zordur.

 

Bazı tıp kökenli yazarlar bile “spor masajının ve spor masörünün tanımlanması, bugünkü koşullar içinde görev sınırlarının çizilmesi zordur” gibi talihsiz değerlendirmeler yapabilmektedir.Spor masajıyla ilgili bir kitabın arka kapağındaki sunum yazısı ise akıllara durgunluk verecek niteliktedir:”… bundan başka masaj trafik ve spor kazalarında sakatlanmalarda felç durumundaki kişileri ayağa kaldırıp yeniden hayata ve spor yaşamına kazandırmakta elzemdir” denmektedir.

 
Bir güreş yöneticisi olan ve gazetecilik de yapan Ali Gümüş ise masaj ve masör hakkında şu fikirleri öne sürmektedir: “…Spor masajı kısa, hasta masajı uzun süreli ve birbirine tamamen terstir. Biri yukardan aşağı, diğeri ise aşağıdan yukarı yapılır. Hasta masajı 45 dakikadan az, sporcu masajı ise 15 dakikadan az olmaz… Sporcuların mayolarına koydukları mendillere masörler sahip çıkmalıdır. Bu görev masöre aittir…”Bütün bunlar, masaj ve masörlükle ilgili olarak bir dezanformasyonun olduğunu göstermektedir. Ülkemizde masör kimliğinin açıkça tanımlanmasına ihtiyaç vardır.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Spor masörlüğü  eğitim  yönetmeliği  26 Temmuz  1996 tarih 23767 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır: (Madde 4) Spor masörü; spor masajı konusunda tıbbi ve genel bilgilere sahip olan, spor masajını belirli esaslara göre bir doktor veya fizyoterapistin denetimi altında uygulayan kişidir. Spor masörünün görev alanlarını düzenleyen 15. maddeye göre masör: spor masajı dışında fizik tedavi ajanlarını kullanamaz, tedavi edici egzersiz programları belirleyemez ve uygulayamaz, manipulasyon yöntemlerini kullanamaz, reçete yazamaz, enjeksiyon yapamaz, sütür ve agraf koyamaz.

 

 

Bu yönetmeliğinde belirlediği gibi masör, masaj yapan kişidir ve bu kimliğine sahip çıkmalıdır.Sporcu sağlığı bir ekip işidir. Hekim, fizyoterapist, psiko¬log, diyetisyen vb. sağlık personeli bu ekibin doğal üyeleridir. Masörü bu ekibe benzetmeye çalışarak bir “karikatür” oluşturmak yanlıştır. Her meslek gibi masörlükte kendi alanındaki saygınlığını koru¬ma hakkına sahiptir. Bunu kendi alanında ustalaşarak sağlayabilir. Masörü lisanslı olmadığı sağlık alanında çalışmaya zorlamak insaf¬la bağdaşmaz. Masör, sporcuların ısınma ve dinlendirme masajlarını uygulamakla görevlidir. Sağlık sorunlarıyla uğraşmak ise sağlık elemanlarının işidir.UEFA kriterleri olarak bilinen ve futbol kulüplerinin yapılarını standardize eden zorunluluklar içinde sağlık ekiplerinin oluşturulması da yer almaktadır. Buna göre “kulüplerin bünyesinde en az bir hekim, bir
fizyoterapist ve bir masör bulundurması zorunludur”.

Bir önceki Masaj Yazımızı Spor Masajı Nedir? Tüm yönleri ile açıklamalı başlıklı makalemizde antreman masajı, sakatlık masajı ve sporcu masajı Görebilirsiniz

Bir cevap yazın